کارت های شناسایی

کارت های شناسایی که به کارتهای IDنیز معروف است

یک سند هویتی برای تائید هویت شناسایی افراد است.کارت های شناسایی جز اقلام سندهای امنیتی می باشد که جهت شناسایی افراد مورد استفاده قرار می گرد.بنابراین رعایت المان های امنیتی بر روی سطح کارت اعم از المان های قابل رویت و غیر قابل رویت با چشم غیر مسلح می باشد.همچنین استفاده از میکرو ماژول جهت نگهداری اطلاعات هویتی و بیومتریک افراد نقش مهمی در حفظ امنیت این کارتها دارد.تکنولوژی مورد استفاده در این کارتها می تواند کارت هوشمند تماسی و غیر تماسی، دوال اینترفیس با ترکیب بیومتریک می باشد.امکان استفاده از IQR جهت حفظ اطلاعات با QR امن می تواند سطح امنیت این کارتها را افزایش داد.

لازم به ذکر است راه حل های کارتهای شناسایی گلچین رسانه هوشمند یکی از امن ترین و قابل اطمینان ترین نوع کارتهای شناسایی می باشد که این اطمینان را به مشتریان می دهد که کارت مورد استفاده بسیار قابل اتکا می باشد.جنس این کارتها می تواند از PVCوPVC+ABSو PC  می باشد.