شیت پری لم

انواع پری لم های دوال اینترفیس با توجه به مشخصات فنی چیپ مورد استفاده

شرکت گلچین رسانه هوشمند با بهره گیری از دانش روز دنیا و دستگاه های مدرن، قادر به طراحی و تولید انواع شیت های پری لم هوشمند غیر تماسی HF، LF و UHF می باشد. با توجه به تجهیزات آزمایشگاهی و اندازه گیر منحصر به فرد امکان طراحی انواع آنتن ها با فرکانس مختلف وجود دارد. همچنین طراحی و تولید انواع پری لم های دوال اینترفیس با توجه به مشخصات فنی چیپ مورد استفاده، توسط تیم فنی و متخصص شرکت گلچین رسانه هوشمند صورت می پذیرد. امکان تولید پری لم های ترکیبی HF و UHF نیز می باشد میسر می باشد. از جمله پری لم های تولید شده توسط این شرکت می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

پری لم MIFare Classic 1 K

پری لم MIFare Classic 4 K

پری لم DESFire 4K EV1

پری لم Ultra Light 1K

پری لم DESFire 8K EV1

پری لم Java Contactless 80K

پری لم هایبرید UHF & HF

پری لم DIF( Dual Interface)