مدرک دولتی  
برای جلوگیری از جعل و جعل اسناد دولتی و بخش عمومی، باید ویژگی های قدرتمند و مقاوم در برابر تقلب به هر سند اضافه شود. در شرکت گلچین رسانه هوشمند، ما طیف گسترده‌ای از اسناد امن مانند گذرنامه، اسناد قانونی و گواهی‌ها را که دارای ویژگی امنیتی قوی و ضد جعل هستند صادر و شخصی می‌کنیم.