شریک مشاوره شما از تعریف تا شخصی سازی
شرکت گلچین رسانه هوشمند از مشتریان پروژه خود را از مرحله تعریف و توسعه، تا شخصی سازی کارت یا اسناد امن و سایر تدارکات مرتبط پشتیبانی می کند.

برای رسیدگی به خواسته های مشتریان در سراسر زنجیره تامین سرتاسر، ما در حال ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه پرداخت و بانکداری و همچنین دولتی هستیم.

پیشنهادات کلیدی

  • حسابرسی و تجزیه و تحلیل کسب و کار مشتری
  • پشتیبانی فنی / کمک یکپارچه سازی
  • مدیریت پروژه و برنامه
  • پیشنهاد و توصیه‌هایی برای راه‌حل‌های مقرون‌به‌صرفه
  • معیار، ارزیابی فناوری و کاربرد برای نیازهای مشتری
  • آموزش محصولات، خدمات و فناوری های جدید