این شرکت در سال ۱۳۸۷ موفق به کسب گواهینامه مدیریت کیفیت از کمپانیUKA  انگلستان گردید و در سال جاری گواهینامه مدیریت کیفیت خود را به ISO 9001, 2008  از کمپانی TUV آلمان ارتقا بخشید. از دیگر افتخارات این شرکت می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

 • گواهینامه های بهداشت و ایمنی کار۱۸۰۰۰ ISO
 • رضایتمندی مشتریان ISO 10002
 • آراستگی محیط ۵s از شرکت TUV آلمان
 • برنده سیمرغ زرین هفتمین جشنواره صنعت چاپ ایران ۱۳۸۶
 • برنده سیمرغ زرین هفتمین جشنواره صنعت چاپ ایران ۱۳۸۸
 • برنده سیمرغ زرین هفتمین جشنواره صنعت چاپ ایران ۱۳۸۹
 • برنده سیمرغ زرین هفتمین جشنواره صنعت چاپ ایران ۱۳۹۰
 • برنده سیمرغ زرین هفتمین جشنواره صنعت چاپ ایران ۱۳۹۱
 • برنده سیمرغ زرین هفتمین جشنواره صنعت چاپ ایران ۱۳۹۲
 • برنده سیمرغ زرین هفتمین جشنواره صنعت چاپ ایران ۱۳۹۳
 • دریافت تندیس زرین نشان سه گانه مدیریت، کیفیت و مشتری مداری از سازمان استاندارد ۱۳۹۶
 • گواهینامه استانداردهای چاپ از قبیلISO 12647-2 و استاندارد های تولید کارت از قبیل ایزو ۱۰۳۷۳ و ۱۴۴۴۸